Declansarea falimentului se solicita la tribunal

Articol de Cristian Paun, avocat, Societatea de avocati Stefanica, Dutu si Asociatii Ce demersuri trebuie sa realizeze o societate comerciala (SRL) cu asociat unic deja inregistrata daca doreste sa realizeze activitati de transporturi rutiere? Mircea Spinu - Bucuresti In primul rand, trebuie sa va adresati Oficiului Registrului Comertului, pentru a opera modificarile necesare in ceea ce priveste obiectul de activitate al societatii comerciale in cauza, apoi urmeaza sa obtineti autorizatiile necesare de la Ministerul Transporturilor Demersurile la Registrul Comertului Societatea sa aiba printre obiectele de activitate si pe acela de efectuare de transporturi rutiere.

In acest scop, trebuie redactate si aprobate urmatoarele documente privind extinderea obiectului de activitate:

a) hotararea consiliului director al societatii comerciale
b) decizia asociatului unic al societatii comerciale
c) act aditional la actul constitutiv al societatii comerciale.

In cazul in care societatea doreste infiintarea unor puncte de lucru, ca de exemplu un parc auto pentru autovehiculele folosite, trebuie redactate si aprobate aceleasi trei documente pe care le-am mentionat mai sus (punctele a-c), care vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului. Termenul in care se efectueaza inregistrarea este de aproximativ 3 saptamani, dupa care documentele inregistrate se publica. Totalul taxelor se calculeaza dupa depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comertului.


Obtinerea autorizatiilor necesare de la Ministerul Transporturilor
Legislatia prevede ca pot desfasura operatiuni de transport rutier operatorii de transport rutier inscrisi in Registrul operatorilor de transport rutier, deschis la fiecare agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
Licenta de transport se acorda operatorilor de transport rutier public care indeplinesc, conform legii, conditiile de onorabilitate, competenta profesionala, capacitate financiara si baza tehnica materiala necesara. Le explicam pe scurt: Conditia de onorabilitate - daca persoanele care conduc activitatea nu au fost condamnate pentru infractiuni penale grave, inclusiv de natura comerciala; Conditia de competenta profesionala - daca persoana care conduce activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competenta sau o diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic de specialitate;
Conditia de capacitate financiara - daca operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule si de dotarea necesara In cazul in care operatorul de transport detine vehicule rutiere pe baza de contract de inchiriere sau de leasing, licenta de transport se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

Operatiunile de transport rutier de marfuri si activitatile conexe acestora se pot efectua numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) operatorul de transport rutier care desfasoara activitate de transport rutier sau operatorul care desfasoara activitati conexe transportului rutier este o persoana juridica autorizata in acest scop de Ministerul Transporturilor
b) vehiculele utilizate in timpul operatiunilor de transport rutier sunt omologate sau certificate de Ministerul Transporturilor, au inspectia tehnica periodica actualizata si li s-au eliberat licente de executie pentru vehicul;

Documentele care permit operatorului executarea operatiunilor de transport rutier de marfuri si a activitatilor conexe acestora sunt (depinde cate din aceste activitati doreste sa aiba societatea) urmatoarele:

a) licenta de transport rutier public
b) licenta de transport rutier in interes propriu
c) autorizatie de transport rutier in interes propriu
d) licenta de executie pentru autogara si activitatile desfasurate in aceasta (daca este cazul)
e) licenta de executie pentru activitatea de agentie de voiaj
f) licenta de executie pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a marfurilor
g) licenta de executie pentru activitatea de mesagerie
h) licenta de executie pentru activitatea de intermediere in transporturile rutiere
i) licenta de executie pentru vehicul
j) licenta de executie pentru traseu.

In cazul nostru, consideram ca societatea nu va avea nevoie de cele prevazute la literele e, f, si g, iar pentru celelalte, in functie de activitatile pe care va dori sa le efectueze (daca doreste sa aiba si autogara, sa faca si intermediere etc.). Licentele de transport rutier se elibereaza de catre Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conditiile Normelor metodologice din 04/12/2001. Ele se elibereaza insotite de caiete de sarcini, ce contin anumite conditii ce trebuie respecate de catre operatorul de transport.


In ce conditii se poate declansa falimentul unei societati comerciale? Cine poate solicita aceasta?
Dorina Gheorghe - Bucuresti

Procedura de declansare a falimentului (procedura insolventei) este descrisa de Legea nr. 85/2006.
Astfel, procedura incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori, aceasta poate incepe si la cererea altor persoane sau institutii prevazute expres de lege. Debitorul este obligat de Legea nr. 85/2006 sa se adreseze tribunalului in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa, cu o cerere pentru a fi supus dispozitiilor Legii nr. 85/2006 Se poate insa adresa tribunalului cu o astfel de cerere si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta.

Cererile persoanelor juridice trebuie semnate de catre persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. Introducerea prematura, cu rea-credinta, de catre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica, pentru prejudiciile pricinuite.

Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii
b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate
c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta
d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive
e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie
f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii
g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita
h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului aratat mai sus, se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate
i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii
j) o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive
k) o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996 si ca administratorii, directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. 21/1996, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.
Procedura insolventei, asa cum am aratat mai sus, poate fi declansata si de catre cererile creditorilor
Astfel, orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate introduce o cerere introductiva, in care insa trebuie sa precizeze:
a) cuantumul si temeiul creantei
b) existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii
c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului
d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz in care va trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare.
Creditorul trebuie sa anexeze documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii.
Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesolutionate inca, toate cererile de deschidere a procedurii se vor conexa la cererea formulata de debitor. Daca cererea debitorului corespunde conditiilor aratate mai sus, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar daca prin declaratia facuta debitorul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune documentele prevazute, judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simplificate. Prin incheierea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic urmeaza sa dispuna administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului sa efectueze notificarile prevazute la art. 61 din Legea nr. 85/2006.

In cazul in care, in termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar, debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, in urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile.

» vezi articolul original


sursa:
ROL.ro

Inchide